1
1
1
1
 

รูปแบบงานศิลปะในท้องถิ่น


งานศิลปะในแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมประเพณี

และความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆและมีรูปแบบต่างๆเช่นงานปั้น

งานแกะสลัก งานเขียนภาพ เป็นต้น

1. งานปั้น  เป็นผลงานศิลปะท้องถิ่นที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปโดย

เฉพาะในวัด และในสถานที่สำคัญของแต่ละท้องถิ่นนั้น

ผลงานปั้นของบางท้องถิ่นสามารถสร้างชื่อเสียง จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น

เครื่องปั้นดินเผาของ อ.ด่านเกวียน จ.นครราชสีมาเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ด

จ.นนทบุรี

1
1

 

ประเภทของงานประติมากรรม (งานปั้น )


1.1 ประติมากรรมแบบนูนต่ำ (Bas Relief)

เป็นรูปที่เป็นนูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลังรองรับ

มองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียว คือด้านหน้า

มีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูป จริง ได้แก่รูปนูนแบบเหรียญ

รูปนูนที่ใช้ประดับตกแต่งภาชนะ หรือประดับตกแต่งอาคารทาง

สถาปัตยกรรม โบสถ์ วิหารต่างๆ พระเครื่องบางชนิด

1 1


1.2 ประติมากรรมแบบนูนสูง (High Relief)

เป็นรูปต่าง ๆในลักษณะเช่นเดียวกับแบบ นูนต่ำ

แต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไป

ทำให้เห็นลวดลายที่ลึกชัดเจน และ และเหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต่ำ

และใช้งานแบบเดียวกับแบบนูนต่ำ

1


1.3 ประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief)

เป็นรูปต่าง ๆ ที่มองเห็นได้รอบด้านหรือ ตั้งแต่ 4 ด้านขึ้นไป ได้แก่

ภาชนะต่างๆ รูปเคารพต่าง ๆ พระพุทธรูป เทวรูป รูปตามคตินิยม

รูปบุคคลสำคัญ รูปสัตว์

1
1

 

2. งานแกะสลัก งานแกะสลักที่พบในแต่ละท้องถิ่นจะมีความงามที่แตกต่างกัน

ซึ่งงานศิลปะประเภทนี้มักอยู่ในพวกของประดับตกแต่งของใช้และสถานที่บางแห่ง

เช่น วัด บ้านเรือน เป็นต้น

 

1


3. งานเขียนภาพ งานศิลปะประเภทนี้มีอยู่มากมายในท้องถิ่น

เช่นภาพเขียนฝาผนังในวัด

ซึ่งแสดงลวดลายและเล่าเรื่องในท้องถิ่นนั้นๆงานเขียนภาพบางท้องถิ่น

สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป


4. งานจักสาน เป็นงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้คนในท้องถิ่น

ในการนำวัสดุต่างๆมาทำเป็นเครื่องจักสานต่างๆ

ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะและมีความสวยงามแตกต่างกันไป

1

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่

1

 
 
 
 

พัฒนาโดย นายสุเมศ เพ็งโอ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์